Inkubatory CO2

Inkubatory CO2

Inkubatory są niezbędne do prowadzenia hodowli biopróbek w optymalnych, stabilnych warunkach. Wahania temperatury same w sobie mają duży wpływ na materiały biologiczne. Na przykład mogą one wpływać na metabolizm komórek i różne parametry, w tym adhezję, ekspresję białek i proliferację.

W wielu zastosowaniach w naukach przyrodniczych i opiece zdrowotnej próbki biologiczne muszą być hodowane w warunkach bardzo zbliżonych do wnętrza ludzkiego organizmu. Wymaga to utrzymania nie tylko właściwej temperatury, ale także optymalnej wilgotności względnej, dwutlenku węgla (CO2) i ewentualnie tlenu (O2).

Inkubatory PHCbi CO2 zostały specjalnie opracowane w celu zapewnienia takich warunków z dużą precyzją i stabilnością wewnątrz komory inkubatora. W szczególności zapewniają one dobrą kontrolę CO2, a także innych kluczowych parametrów.

Ponieważ inkubatory stwarzają idealne warunki do rozwoju biologicznego, są też podatne na rozwój niepożądanych mikroorganizmów, takich jak grzyby, wirusy i bakterie. Dlatego ważnym elementem konstrukcyjnym jest również technologia zapobiegająca wszelkim rodzajom skażenia inkubatora tymi czynnikami.

Chociaż efektywna hodowla komórek jest absolutnie niezbędna w laboratoriach nauk przyrodniczych i medycznych, inkubatory stanowią oczywisty problem z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, ponieważ muszą pracować 24 godziny na dobę przez cały tydzień. Organizacje z branży Life Science na całym świecie starają się jeszcze bardziej ograniczyć emisję dwutlenku węgla, osiągnąć nowe cele w zakresie zrównoważonego rozwoju i zaoszczędzić pieniądze.

Nasze inkubatory IncuSafe CO2 są produktami o ugruntowanej pozycji i cieszącymi się uznaniem w świecie nauk przyrodniczych. Są one znane ze swojej dokładności, niezawodności, stabilności, a także energooszczędności.

Wprowadzone na rynek w 1984 r. inkubatory IncuSafe wykorzystują zaawansowaną, opatentowaną technologię firmy PHCbi, która zapewnia wydajność niezbędną do prowadzenia udanych hodowli komórkowych w szerokim zakresie zastosowań. Zakres zastosowań tych wyjątkowych inkubatorów jest szeroki i zapewnia doskonałe środowisko dla wszystkich wymaganych temperatur inkubacji w zakresie od AT+5°C do +50°C. Dostępne są one również w szerokim zakresie pojemności od 50 l do 851 l.

Pokaż Więcej

Co sprawia, że nasze inkubatory IncuSafe CO2 są tak dokładne?

Inkubatory są wyposażone w jednowiązkowy, dwudetektorowy system wykrywania CO2 w podczerwieni, który zapewnia niespotykaną dokładność i stabilność kontroli dzięki jednoczesnemu pomiarowi długości fal próbki i długości fal odniesienia w celu ciągłej kalibracji. Czujnik ceramiczny jest odporny na umiarkowane zmiany temperatury i wilgotności względnej oraz jest połączony z zaawansowanym sterownikiem mikroprocesorowym.

Co sprawia, że nasze inkubatory IncuSafe CO2 są tak niezawodne?

Niezawodność temperatury jest zapewniona dzięki opatentowanemu przez PHCbi systemowi bezpośredniego ogrzewania i płaszcza powietrznego. System ten zapobiega kondensacji i chroni przed wahaniami temperatury otoczenia oraz „zimnymi punktami”. Delikatny obieg wentylatora utrzymuje równomierne ogrzewanie, zapewniając regularną temperaturę wszystkim kulturom, niezależnie od ich umiejscowienia. System ogrzewania bezpośredniego zapewnia wysoce reaktywną regulację temperatury w odpowiedzi na otwarcie drzwi.

Co sprawia, że nasze Inkubatory CO2 są tak bezpieczne?

Ciągła aktywna dekontaminacja jest kluczową cechą całej gamy produktów. W konstrukcji inkubatorów zastosowano unikalny stop InCu saFe® ze stali nierdzewnej wzbogaconej miedzią, a także powierzchnie wewnętrzne, komorę plenarną i półki, aby wyeliminować źródła zanieczyszczeń i ograniczyć wpływ zanieczyszczeń powietrza wprowadzanych podczas normalnego użytkowania. Posiadają również opcjonalny opatentowany system sterylizacji lampą UV oraz opcjonalny system dekontaminacji nadtlenkiem wodoru (H2O2) lub sterylizacji termicznej.

Co sprawia, że nasze inkubatory IncuSafe CO2 są tak łatwe w użyciu?

Ergonomiczna konstrukcja ułatwia dostęp do inkubatorów, ich obsługę i monitorowanie. Oprócz wsparcia podczas wyboru i instalacji z inkubatorami IncuSafe CO2 dostępne są opcje serwisowe PHC.

Pokaż Więcej